СИСТЕМА ЗА ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ
2024/07/21 1:16

Артком е основана през 1994 г. Първите няколко години предмет на дейност е предимно предпечатна подготовка. Постепенно се увеличават обемите и качеството на изданията, които се изработват във фирмата. През годините Артком работи за издания като Сега, Наш Дом, Жената Днес и много други.

През 1997 г. е закупен експонатор Linotronic 330. Това създава и ново направление в работата на фирмата. След няколко години успешна работа Артком е един от лидерите в тази област в София и България.

През 2001 г. са внесени и продадени на различни фирми в България повече от 10 експонатора. Сервизът на машините се извършва от екип на фирмата.

Следващата голяма стъпка напред в използването на модерна техника е закупуването на CTP. Това е първата машина в България, която се експлоатира и поддържа изцяло от една фирма.

През последните няколко години Артком се превърна в една от най-големите фирми в България, предлагаща услугата експонация на офсетови пластини, както и ноу-хау в тази област.

С навлизането на Интернет и натрупаните познания за програмирането и компютрите, Артком добави още една голяма област към своите интереси и поле за действие.

През 2004 г. година беше реализирана система за управление на фирмата (позната като ERP). За няколко години система премина през няколко версии, както и успешни реализации за други фирми.

Web програмирането и работата с бази данни завършват новата визия на Артком. Реализирани са уебсайтове и други програмни проекти за различни фирми и издания.

Портфолиото на IT продуктите на Артком включва изготвяне на уебсайтове базирани на HTML5, PHP и MySQL, десктоп приложения на C#.NET, а отскоро и мобилни HTML и Android приложения.

АРТКОМ ©
web design and development by ARTKOM